НЕПАДОБНЫЯ ПАРАСТКІ РУСКАГА ДРЭВА (XIV – СЯР. XVI СТ.)

ГАЛІЦКАЯ І ПАДОЛЬСКАЯ РУСЬ

  1. Праваслаўная і Рымска-каталіцкая царква: першыя досведы суіснавання.

  2. Канфесійная і этнічная разнастайнасць гарадоў. Гарадскія «нацыі».