НЕПАДОБНЫЯ ПАРАСТКІ РУСКАГА ДРЭВА (XIV – СЯР. XVI СТ.)

ГАЛІЦКАЯ І ПАДОЛЬСКАЯ РУСЬ

  1. Распаўсюджанне магдэбургскага права. Першыя рамесныя цэхі.

  2. Адкрыццё свету праз кнігі і падарожжы.