НЕПАДОБНЫЯ ПАРАСТКІ РУСКАГА ДРЭВА (XIV – СЯР. XVI СТ.)

КІЕЎСКАЯ І ВАЛЫНСКАЯ РУСЬ

1. Незалежнасць Кіеўскай мітраполіі. Суіснаванне праваслаўных і каталікоў.