Buy Modelový Parlament Slovenska a coffee

x
1
3
5

MPS je projekt založený stredoškolákmi, ktorý sa zameriava na zvyšovanie politickej gramotnosti mladých. Organizujeme konferencie v štýle zasadania parlamentu, kde si študenti rozvíjajú svoje kritické myslenie a debatné schopnosti. Naša prvá konferencia sa konala v apríli 2022, a zúčastnilo sa jej takmer 100 študentov z celého Slovenska.  V súčasnosti organizujeme druhý ročník, ktorý sa uskutoční na jar roku 2023, a plánujeme na nej privítať približne 130 účastníkov. Sme veľmi vďační za každú podporu <3
Support Modelový Parlament Slovenska
You’ll be charged

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

Modelový Parlament Slovenska

You’ll be charged

Enter a fair price

1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.