Lợi nhuận tích lũy của thuật toán đạt 50% trong vòng 3 tuần trong tháng 3.

Hiện tại chúng tôi đang điều chỉnh thuật toán để đảm bảo thuật toán chạy ổn định

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và follow tôi để nhận những thông tin dự án tốt nhất.