"ငါပြန်ပေါ်လာပြီလားဟင် .........?"
(၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆွဲထားတဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် ပုံလေး)

"Am I on again .........?"
(A random illustration I drew myself in early September 2022)

www.nyankyalsay.art
#AmIOn
#Illustration #DigitalArt
#NKartbox #NKS