“Nëse e mëson veten që t’i falësh njerëzit, shpirti do të t’qetësohet, zemra jote do t’ndjejë paqe dhe shkalla jote do t’ngritet tek Allahu dhe robërit e Tij.”