Login

Përkujtuesi Ditor

75 supporters

Ibn el-Kajim

Jan 20, 2021

“Çelësi i namazit është pastërtia;

çelësi i haxhit është ihrami;

çelësi i devotshmërisë është sinqeriteti; dhe

çelësi i Xhenetit është teuhidi (njëshmëria e Allahut).”

Enjoy this post?
Buy Përkujtuesi Ditor a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.