“Çelësi i namazit është pastërtia;

çelësi i haxhit është ihrami;

çelësi i devotshmërisë është sinqeriteti; dhe

çelësi i Xhenetit është teuhidi (njëshmëria e Allahut).”