Përse ndodh përfundimi i keq?

"Përfundimi i keq vjen si pasojë e ndonjë intrige (vetie të urryer, hipokrizie, mashtrimi, prishje) të brendshme të njeriut të cilën njerëzit e tjerë nuk mund ta shohin."