Ibrahim Et-Tejmi

Ibrahim Et-Tejmi

Jan 20, 2021

“Kush nuk frikësohet (nga dënimi i Allahut), duhet të frikësohet prej privimit nga Xheneti. Banorët e Xhenetit do t'i thonë njëri-tjetrit:

“Ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që frikësoheshim.”” [Et-Tur: 26]

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor