Login
Përkujtuesi Ditor
75 supporters

Imam Es-Sa'di

Jan 20, 2021

E kuptoni ç'vlerë ka të qenët musliman?

“Lajmi më i mirë që mund ta pranojë njeriu është mundësia që Allahu i ka dhënë për të pasur iman dhe për të bërë mirë.”

Enjoy this post?
Buy Përkujtuesi Ditor a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.