"Për aq sa brengosesh për dynja, për aq do të zbehet brenga për ahiret. Po kështu, për aq sa brengosesh për ahiret, për aq do të zbehet brenga për dynja."