"Largohu prej atyre që nuk i do, mos u afro me njerëzit rrejshëm, dhe as mos pajto me askënd shkak i turpit. Allahu nuk ta ka dhënë shpirtin që ta ndëshkosh."