"Nëse e njeh veten, nuk të dëmton ajo që thuhet për ty."