"Dita që nuk i bëjë Zotit gjynah është festë për mua."

Hasan Basriu