"Dije se po e pate të vështirë namazin e natës dhe agjërimin e ditës, ti je i privuar. E, ajo që të privon ty janë gjynahet e tua, prandaj kontrolloje zemrën tënde."

Fudajl ibn Ijad