"Të mos ishin sprovat e kësaj bote, do të dilnim të falimentuar në Ditën e Ringjalljes."