Buy Perun Cinematic a coffee

x
1
3
5

Pomocou našich dokumentárnych filmov môžu diváci nazrieť do útrob divokej prírody a spoznávať tak život divokých zvierat. No zároveň, čím dlhšie sa potulujeme po divokej prírode, tým viac vidíme, ako človek svojim konaním ohrozuje jej existenciu. Na filmoch pracujeme vo svojom voľnom čase a financujeme ich zo svojich vlastných zdrojov. Niekedy je to náročné a preto budeme veľmi vďační za každú pomoc, ktorou nám pomôžete pokračovať.


With the our documentaries, viewers can look into the bowels of the wildlife and get to know the life of wild animals. At the same time, the longer we roam the wild nature, the more we see how human's actions threaten their existence. We work on films in our free time and finance them from our own resources. Sometimes it is difficult and therefore we will be very grateful for any help you can help us continue.