வணக்கம் நண்பர்களே !!

அமரர் கல்கியின் படைப்பில் இருந்து புகழ்பெற்ற சமூக நூலான கள்வனின் காதலி முழு கதை, ஒலி வடிவில் உங்களுக்காக "Pesum Kathaigal" சேனலில்....

https://youtube.com/playlist?list=PLW8QSHzJxx69SaPFwAPmgsSqHK9GpETfo

Subscribe to the channel to listen more stories and share it with your friends and families.. :)

Follow "Pesum Kathaigal" on below social medias to get the latest updates !!

Facebook - https://www.facebook.com/Pesum.Kathaigal/
Instagram - http://www.instagram.com/Pesum.Kathaigal/
Twitter - https://twitter.com/KathaigalPesum?s=08