வணக்கம் நண்பர்களே ....!

அமரர் கல்கியின் படைப்பில் இருந்து சோலைமலை இளவரசி - முழு கதை ஒலி வடிவில் உங்களுக்காக "Pesum Kathaigal" சேனலில்....

https://youtube.com/playlist?list=PLW8QSHzJxx69TNMwUb2NqHWOQiFCQV7Fq

Subscribe to the channel to listen more stories and share it with your friends and families

Follow "Pesum Kathaigal" on below social medias to get the latest updates !!

Facebook - https://www.facebook.com/Pesum.Kathaigal/
Instagram - http://www.instagram.com/Pesum.Kathaigal/
Twitter - https://twitter.com/KathaigalPesum?s=08