அனைத்து தமிழ் புதினங்களையும் ஒலி வடிவில் கொடுக்கும் முயற்சியில் இந்த துவக்கம்... புத்தக பிரியர்களான நீங்களும் , ஒலி வடிவ புதினங்களுடன் நானும் .. நம் பயணத்தை இனிதே துவங்குவோம்..

https://www.youtube.com/PesumKathaigal

Subscribe to the channel & don't forget to share it with your friends & families.
Share your valuable feedbacks & concerns with me via [email protected].