Viết ngắn cùng AI (tối thiểu 300 từ)
$25
Lấy cảm hứng từ ChatGPT đang nổi, Phiên bày trò chơi viết cùng AI. 

Cách chơi: Bạn gởi tặng bánh-mì cho Phiên kèm theo 1 keyword bất kỳ. Phiên sẽ gởi lại bạn 2 bài: 1 bài Phiên viết (tối thiểu 300 từ) + 1 bài AI. Bài Phiên viết chia sẻ dạng viết ngắn những ý tưởng xuất hiện bất ngờ trong Phiên khi kết nối với keyword của bạn. Bài AI được sản xuất bởi ChatGPT.

GHI CHÚ: 
(1) Bạn sẽ được tặng bonus email Thư-Bánh-Mì trong tháng chơi. 
(2) Phiên và bạn có quyền chia sẻ bài viết lên các nền tảng khác với điều kiện thỏa thuận ghi ở cuối bài.
Add-ons available
5 Slots left
Viết ngắn cùng AI (tối thiểu 300 từ)

1/ Keyword của bạn muốn Phiên viết về là gì? 

Bạn có thể nói thêm về lý do tại sao bạn lại chọn nó? (tùy chọn trả lời)

2/ Email của bạn là gì?

Enter your request
Attach file
Upgrade with add-ons
+ $20
+ $100

You can't make payments to your page. If you would like to test payments, please log out or try again from incognito.

Share with your friends.
Support Phien Nghien
You’ll be charged $

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

Phien Nghien

You’ll be charged $

Enter a fair price

$
1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.