Login

RajkaFranek

Sketches / Szkice

Mar 14, 2020
🇬🇧 Examples of sketches on paper with markers and inks. I need min. 10 x ☕ to prepare one artwork :)  🇵🇱 Przykładowe szkice na papierze przy użyciu markerów i tuszu. Do przygotowania jednej pracy potrzebuję min. 10 x ☕:)
Enjoy this post?
Buy RajkaFranek a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.