Windows nastavitve za glasnost vhodnega sinala mikrofona. Pravilna nastavitev vam omogoča kvalitetnejši zvok pri snemanju. youtu.be/zbQvYG6puVU