Image
This post is for members only.

Jun 15, 2022

Ep. 73: Psykologisk trygghet med forsker Bård Fyhn
This post is for members only.

May 19, 2022

Ep. 71: Tverrfaglige team utvanner spesialkompetanse med forsker Karin Bredin
This post is for members only.

May 02, 2022

Ep.70 Smidig transformasjon i NAF med Aimée Skevik og Line Moen Larsen
Image

Apr 14, 2022

Åpenhet og tillit
This post is for members only.

Apr 14, 2022

Smidige prinsipper
This post is for members only.

Apr 14, 2022

Kontinuerlig læring og forbedring
POPULAR
En smidig snuoperasjon på 1-2-3.. år, selvsagt
Fra dinosaur til gaselle, en smidig reise med Tobias
Hvordan bli en Smidig organisasjon?
Hvordan bruke smidig tankegang i rekruttering
"Smidig - One size does not fit all" - Ida Kjær