Login

SparaCash

1 supporter

ISK, AF, eller KF?

Nov 25, 2021

https://youtu.be/xN0qMuYaiUA

När du vill spara i aktier eller fonder behöver du ett konto för dina investeringar. Det finns tre olika och dessa skattas på olika sätt.

1. AF-konto

2. ISK-konto

3. KF-konto

Beroende på vilket aktiekonto eller fondkonto som du väljer för ditt sparande så får du skatta på olika sätt.

Ett ISK-konto och KF-konto är att föredra om du vill ha en låg skatt men med nackdelen att du får betala skatt även om du gör förlust på dina investeringar.

Läs mer här: https://sparacash.se/isk-af-kf/

Enjoy this post?
Buy SparaCash a coffee
Sign up or Log in to leave a comment.