Cảm ơn những ly cafe đậm đà tình nghĩa của các bạn!  @Thành: rất vui vì bị theo dõi í ;)