Buy VN-Experimenty a coffee

x
1
3
5

SK: Venujem sa výkonovej elektronike prioritne z oblasti vysokých napätí, rôznym experimentom a pokusom okolo vysokého napätia, stavbe Teslových transformátorov a VN zdrojov. Všetko dokumentujem, fotografujem a priebežne moje experimenty pridávam na svoje stránky či YouTube kanál. Mojou prioritou stále ostáva písanie článkov na stránku a fotografovanie. Ak ma chcete podporiť, moju prácu, ďalšie nové projekty, webové stránky VN-experimenty či YouTube kanál, môžete tak urobiť kúpením kávy, či "trochou plazmy".

Ďakujem!


EN: I work with power electronics primarily in the field of high voltages, various experiments and trials with high voltage, the construction of Tesla coils and HV power supplies. I document and take pictures of everything and continuously add my experiments to my site or YouTube channel. My priority still remains writing articles for my site and taking pictures of my experiments. If you want to support me, my work, other new projects, VN-experiments sites or the YouTube channel, you can do so by buying coffee or a "little plasma".

Thank you!

Support VN-Experimenty
You’ll be charged

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.

VN-Experimenty

You’ll be charged

Enter a fair price

1

Payment secured by  . You’ll be taken to a thank you page after the payment. Terms and Privacy.