Một thanh niên chuyên đi code dạo và chém gió.

Nếu bạn thấy thích và muốn ủng hộ mình thì có thể mời mình 1 cốc cà phê :P