Meditace Nejlepší verze sebe. Self conce ...

Meditace Nejlepší verze sebe. Self concept meditace

Sep 19, 2021

Stát se nejlepší verzí sebe by mělo pro každého být prioritou.

Nejlepší verze sebe vytváří život snů svým otevřeným srdcem a vysokovibracni energií svého bytí. 🦸

Vysokovibracni energie září láskou k sobě, lidem, světu, životu.🧘❤️

Vysokovibracni energie podporuje kreativitu, vytváří nápady, řeší problémy s klidem a dává impulzy, kudy se v životě vydat. Přitahuje lepší a plnohodnotný život.

Meditaci, která nestojí ani hodinu tvého času a přesto je silná, aby změnila tebe najdeš zde:

https://www.buymeacoffee.com/vedomimkestesti/e/43973

Pro muže i ženy. Jen si slova převezmi na své pohlaví.

Enjoy this post?

Buy Lucie Vedomim ke stesti a coffee

More from Lucie Vedomim ke stesti