Lucie Vedomim ke stesti
is

Nebud silny.

Jul 28, 2021

Být silná/y není výhoda, ani přednost.

Naopak, ti "nejsilnější" lidé jsou ti, kteří jsou nejvíc plní bolesti.

Ti "nejsilnější" se často projevují "nejšťastnějši".

Falešně si lžou do kapsy.✨

Vim to, byla jsem jednou z nich. Uvnitř plná nenávisti a bolesti. Měla jsem přezdívku sluníčko 🤔

Kolik takových zmatlo okolí.

Kolik takových silaku trpí úzkosti či depresi.

Kolik takových silaku se léčí s antidepresivama. Kolik takových sluníček si vzalo život.

Hodně a pak slyšíte... Takové sluníčko to bylo, nerekl bych to do něj. Úžasným příkladem je Robin Williams. Na české scéně takových byla rada.

Radit druhým buď silná? Není to totální potlačení emocí, které druhý cítí?

Tak jsme naučení. Nevnímat sebe, ale být silní a pozitivní.

Být autenticky je to, cim se stáváte přirozeně šťastni a v lasce. Nejste pozitivní, ani negativní, ale mate jiné vědomí.

Nesoudite a když, pak si jste vědomi a emoce necháváte vámi projít a tak jste přirozeně pozitivní. Rostete do vyšších úrovni vědomí. Do vědomí skutečné radosti 🌺

Nebuďte silní, buďte autenticti🌹🥀

Vyčistěte svá srdce ❤️ at se může projevit láskou 💕

Enjoy this post?
Buy Lucie Vedomim ke stesti a coffee
3 likes
Sign up or Log in to leave a comment.