Buy Paal Leveraas a coffee

$5
x
1
3
5

Tirsdag morgens ambisjon er å gi deg en aha-opplevelse hver tirsdag. Aldri ellers i uka. Nå kan du spandere en kaffe på Paal, sjefreflektør for ukebrevet og bloggen.

Tirsdag morgen er et ukebrev og en blogg med fokus på ledelse, arbeidsliv og samfunn. Den ble startet i 2010 som min, Paal Leveraas, sin personlige, ukentlige refleksjonsarena. Min ambisjon er hver dag å legge meg litt klokere og smartere enn jeg var da jeg stod opp den dagen. I Tirsdag morgen bringer jeg det videre, men da under slagordet "litt klokere hver tirsdag".

Det er hyggelig at du vurderer å spandere en kaffe på meg som takk for de ukentlige refleksjonene. Like hyggelig er det at du abonnerer på ukebrevet. Og om du ikke abonnerer ennå: meld deg på via nettsiden tirsdagmorgen.no.