Oct 22, 2019

May mắn đưa Mạnh đến với IGo Travel, 1 startup về du lịch trải nghiệm dành cho giới trẻ Việt Nam. Gần 5 năm qua, mình đã đặt chân đến được 12 quốc gia: Vietnam, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Myanmar, Taiwan, India, Nepal, Mongolia. Càng đi nhiều, mình càng nhận ra niềm đam mê của mình là chinh phục những trải nghiệm thú vị, đánh dấu cho mình những cột mốc hay ho của thế... more