🔴  ZDRAVÍM VÁS, PŘÁTELÉ

V tomto úvodním příspěvku se dozvíte:

  1.   Kdo jsem

  2.   Jaké jsou mé cíle na Buy me a coffee

  3.   A  jaký VY z toho můžete mít prospěch 


💁  Původně jsem česká učitelka, která se přestěhovala do Velké Británie a změnila své povolání - tak, jak mne Vesmír / Bůh / Zdroj vedl. Nyní bych dala své práci obecně známou nálepku spirituální / transformační kouč, přestože to není úplně vystihující, protože já svou práci spojila s další, v Čechách neobvyklou činností:

🏡   Jsem poradce komunitního bydlení (anglicky community cohousing advisor/enabler) pro ty, kdo chtějí budovat své životy, své domovy a své komunity nebo komunitní bydlení vědomých lidí v souladu s novými energiemi na planetě a novými znalostmi, které nyní už máme.

👉  Ve svých videích, článcích, podcastech, kurzech, webinářích, které průběžně vytvářím podle svých možností, vám mohu ukázat, jak provádět své transformační změny PRAKTICKY v každodenním životě prostřednictvím místa, kde žijete a pracujete, a jak budovat vědomé komunity. 

👉  Mohu vám ukázat, jak připravit a sjednotit skupinu lidí, kteří chtějí vytvořit projekt komunitního bydlení (cohousing projekt).

Protože začít tak dlouhou cestu jako je projekt komunitního bydlení a život v něm, je obtížné realizovat pro lidi, kteří mají naprosto jiné hodnoty, cíle, záměry a životní styl. Což je všude běžná praxe a důsledky tomu odpovídají.

👉   Aby komunita rychle a efektivně vytvořila zamýšlený projekt, musí být konzistentní, tj. na podobné vibrační úrovni a na podobné úrovni znalostí o tom, jak fungovat a jak vytvářet věci novým způsobem v souladu s vesmírnými zákony. Musí musí mít dostatečný počet vědomých a znalých členů, aby ji příchod nestabilních nováčků nerozložil.

V systému, který je aktuální v Anglii nyní, a zjevně všude na světě, se zcela zapomíná na přípravu skupiny, honba je pouze za získáním místa ke stavbě a za dotacemi. Má se za to, že skupina se pak nějak za pochodu sehraje sama. 

V Čechách se navíc spojují dohromady lidé, kteří se svým životním stylem a oblékáním vracejí do historie (v rámci návratu ke slovanství) a vyznávají jako ekologickou cestu domy ze slámy a hlíny. Nebo útěk do tiché přírody, která ovšem dlouho tichá nezůstane, pokud se tam vrhneme všichni. Jenže v minulosti jsme už byli, nyní jsme se narodili do jiné doby a měli bychom hrát s kartami rozdanými pro tuto dobu.

Je to stejné jako s jakýmkoliv náboženstvím, které udržuje lidi v minulosti a opěvuje minulost. 

Ale vraťme se k mým zkušenostem z Anglie - praxe ukazuje, že budovat vztahy až je projekt hotov, není tak snadné, jak se veřejně demonstruje. Za zavřenými dveřmi pak vzniká mnoho konfliktů a neshod mezi členy, mnozí pak projekt opouštějí. Nebo žádný projekt ani pak nevznikne. Což je více než častý jev všude na světě.

Je to škoda, protože těmto problémům je možné předcházet a celou skupinu společně nechat růst od začátku, kdy se vůbec začíná o projektu uvažovat.

A k tomu chce přispět i toto vzdělávací centrum.

A věřte, že společné jídlo, což je oblíbená praktika v cohousingových i v mnoha náboženských skupinách, lidi sice sblíží, ale nedostane je například na stejnou vibrační a vědomou úroveň a ke znalosti sebeléčení nebo tvoření novým způsobem. Nevytvoří z nich pravou zdravou komunitu.

🌎  Jako tvůrci Nové Země opouštíme staré paradigma samotného hmotného světa a samotného duchovního světa. Tyto dva světy byly úmyslně různými manipulátory po tisíciletí uchovávány odděleně, takže lidé nemohli plně využít svůj potenciál. V současné době se všichni učíme propojovat naši přirozenou duchovnost s hmotným světem, ve kterém žijeme. Protože my jsme duch žijící ve hmotě. A přišli jsme se sem na Zem učit, jak realizovat svou duchovní podstatu tady ve hmotě.

🌳 Měníme naše hodnoty, učíme se tvořit novým způsobem a žít novým způsobem ve vztazích. Učíme se být dobrými správci doma i v místě, kde žijeme a pracujeme. Učíme se napravovat škody, které jsme dříve způsobili jako neznalí lidé. Učíme se rozumět práci s energiemi a záměrům Nové Země.

🌺 Jako tvůrci Nové Země se učíme vytvářet věci novým způsobem, léčit sebe a životní prostředí novým způsobem, protože nyní máme mnohem více informací než dříve. Už nespíme v bezvědomí, odpojeni od našich duší a jiných bytostí.


🔴  CO JE MÝM CÍLEM NA BUY ME A COFFEE

Jak jistě víte, každý proces transformace začíná tím, že se vyčistí staré věci, které nám již neslouží. Abychom vytvořili místo pro nové.

A stejně chci postupovat i zde na Buy me a coffee, do kterého jsem vstoupila, abych mohla naplnit svou misi a splnit úkoly, které si moje duše dala před svou inkarnací.

Nejprve vyčistit staré nefunkční věci, a pak začít budovat nové.

🎯 Mým velkým cílem je vytvořit vzdělávací platformu pro budování zdravých vědomých rodin a komunit a budování komunitního bydlení.

Prostě místo, kde se lidé naučí, jak na to. PRAKTICKY. Jak uzdravit sebe, svou rodinu, své vztahy a jak budovat zdravé komunity nové doby. Chci předat nejenom to, co jsem se naučila sama, ale také zde pozývat odborníky v jednotlivých oblastech (zdraví, domácí finance, finance komunity, rodina, výchova dětí, vztahy, příprava a tvorba cohousingových projektů, přinášet inspiraci z různých projektů...)

Jenže studovat a předávat užitečné informace, tvořit neustále nové příspěvky, kurzy, videa - to spotřebuje hodně času, energie a peněz. Peněz proto, že pro mne samotnou kurzy, knihy, konzultace jsou velkou investicí, ale velmi významnou část prostředků spotřebovávají všechny ty online platformy, kde já tvořím a sdílím. I když předávám obsah zdarma, já musím za své "výrobní nástroje" zaplatit. Což je logický princip v podnikání.

Proto jsem se rozhodla přejít na platformu Buy me a coffee, která mi umožňuje sdílet více mých poznatků a zkušeností a současně být za ně finančně ohodnocena tak, jak to lidé budou cítit. Tzn. že energie budou vyrovnány.

🏘️  O budování projektů komunitního bydlení jsem se začala zajímat původně pro svou potřebu v roce 2007, kdy jsem dostala rozsáhlou vizi shůry, jak budovat komunity a dosažitelné bydlení pro vědomé probuzené lidi, kteří mají zájem nejenom se bavit a jíst společně, ale taky tvořit společně lepší místo k životu. Novým způsobem. Pro tvůrce Nové Země.

🎓  Postupně jsem byla součástí několika cohousingových skupin, které všechny skončily neúspěšně, protože netušily, jak takovou komunitu a projekt vybudovat. Bydlím v UK, kde je budování cohousingových skupin velmi populární a na vzestupu, mají vytvořený oficiální podpůrný systém - a tak jsem se rozhodla v Londýně absolvovat trénink pro community cohousing poradce, abych se dozvěděla, jak celý systém funguje. A proč tolik skupin zcela selhává ve svém úsilí se dobrat nějakých výsledků?

Trénink v Londýně byl velmi důkladný a poskytnul mi celkový přehled o celém procesu. Rovněž mi však ukázal zcela přesně, proč lidé nemají často šanci své projekty realizovat.


🔴  PROČ LIDÉ NEMAJÍ ŠANCI SVÉ PROJEKTY REALIZOVAT

Vidím tam čtyři hlavní důvody:

1/ Současný systém podpory státu pro cohousingové projekty je přehnaně komplikovaný, zmatený a často nedostupný. Prezentovaný nudným nepřirozeným profesním slangem, který je normálním lidem na hony vzdálený. Pokud nejste zběhlý úředník, který je schopen chápat všechna ta pravidla, podmínky, zákony a nařízení a rozumět profesnímu slangu - tak se prostě nechytáte.

Pokud ve vedení projektu nejsou kompetentní lídři, zdatní znalci byrokracie a odborníci na jednotlivé oblasti, tak projekt nemá šanci vůbec vzniknout.

Ale i tito kompetentní lídři mají spoustu problémů se celou tou strukturou složitých procesů prokousat a najít řešení v hromadě překážek na cestě, které státní organizace vytvářejí. Takže lidé, kteří nejsou z oboru a kteří nemají jako skupina obrovské částky na placení odborníků - nemají šanci projekty vybudovat současným způsobem.  

2/ V Anglii je celý systém budování cohousingových projektů již dlouho zaběhaný, je z čeho se učit, ale je postavený na příslibech vlády ohledně financování a na nekonečném čekání, až se skupiny nějakých financí dočkají. Protože původním záměrem těchto skupin je tvořit FINANČNĚ DOSTUPNÉ bydlení. Skupiny nemají na to, aby šly do banky, vzaly si hypotéku a začaly stavět. Byrokracie je tady neskutečná a normální člověk nemá kapacitu tím projít. Navíc podmínky pro získání dotací jsou takové, že skupinám neprospívají, naopak jim komplikují život. 

Pokud se některá skupina rozhodne být nezávislá na dotacích - což je správná cesta, protože na dotace jsou navázány podmínky, které skupině neprospívají - jsou to hlavně lidé, kteří mají dostatečně vysoké příjmy, aby dosáhli na hypotéky a vytvořili si to, co chtějí. V tomto případě se pak nejedná o dosažitelné bydlení, ale normální projekty za tržní cenu. 

Velmi málo ale tady vidím hledání cest, jak si vybudovat projekt bez státních dotací a schůdnou cestou pro obyčejné lidi. Tak, jak zní originální záměr. Pokud takové projekty jsou, často tam je velmi nízká úroveň bydlení. Prostě za málo peněz málo muziky. Jak říká jedno české přísloví. Tyto skupiny mají krásné sny a vize o udržitelném životě v komunitě, ale usilují se je realizovat starými cestami. Žitím v nevhodných podmínkách nebo hledáním bohatých sponzorů nebo investorů.

V Čechách, kde sleduju také velký nárůst zájmu o komunitní bydlení, se jde opačnou cestou - cestou nezávislosti na vnějších zdrojích a za co nejmenší náklady. Protože stát komunitní bydlení nepodporuje. Cesta nezávislosti na státu je správně, jenom provedení je místy velmi amatérské a inklinuje k návratu do minulosti, kdy se budovaly domy z hlíny a ze slámy, nebo skupiny odcházely žít do lesů a tam zakládaly osady.

Tento trend neodpovídá současné době a situaci neřeší. Nelze přestěhovat celá města do přírody a nechat po sobě tzv. spálenou zemi. Je potřeba obnovovat místa k životu tam, kde jsme. Vdechnou jim i sobě nový život.

3/ Třetím a hlavním důvodem, proč tak málo cohousingových skupin zrealizuje svůj sen o krásném společném bydlení, je fakt, že se na tuto cestu vůbec nepřipravili. Skupiny se tvoří z náhodně sebraných lidí, kteří jsou fanoušky cohousingu, ale tito lidé jsou totálně různí, s různými hodnotami, různým vzděláním a dovednostmi, s různým životním stylem - a s různou ochotou přiložit ruku k dílu na realizaci projektu. Většina nadšenců totiž očekává, že lídři projektu se postarají o vybudování bydlení a oni se pak pouze nastěhují. Což je v rozporu se záměrem komunit, které by žádné privilegované lídry mít neměly, na chodu projektu a komunity by se měli podílet jako lídři všichni.

Většina skupin si vůbec nedá čas a prostor na to, aby se poznali a sehráli pro týmovou práci. Mají pozornost zaměřenou na získání peněz a půdy, ale úplně ignorují budování vztahů a přípravu skupiny na tak náročnou a dlouhou cestu.

Je to stejné, jako kdyby jste se rozhodli udělat výpravu na severní pól, ale do tašky jste bez přemýšlení narychlo naházeli nějaké oblečení a vystartovali. Samozřejmě, že se nikam daleko nedostanete. A pokud byste na severní pól skutečně dorazili, tak velmi rychle skončíte hned na začátku, protože nebudete mít potřebné vybavení a zmrznete.

4/  V realizaci všech cohousingových projektů velmi silně chybí vyvážení mužské a ženské energie. Vše se jede tvrdě v mužské energii výkonu, nekonečných řečí a profesního slangu jako důkaz vědomostí a jako profesionality, kde není prostor pro intuici, budování vztahů a společný růst. Spiritualita je nevhodné slovo. Zaměňuje se s náboženstvím. Existují skupiny, které se profilují jako náboženské, což se chápe jako spirituální. Jenže probuzení lidé ví, že přirozená spiritualita a náboženství jsou dvě zcela odlišné věci.

A protože celý systém je postaven pouze na mužské energii, a mužských znalostech, tak intuitivní ženy se svými způsoby práce a realizace projektů nemají moc šancí se uplatnit. Systém jim to neumožňuje a většina žen se ani nesnaží, nechávají vše na aktivních mužích. A ony samy přebírají stejné role, jako mají ženy v náboženských organizacích - zajišťují chod organizace a vaření.

Jenže kolik je na světě žen samoživitelek, které nemají vhodné bydlení pro svou rodinu a ani vhodného a schopného chlapa na dosah? Ty jsou v současném systému tvorby komunitního bydlení úplně vyřazeny ze hry.

Pokud se ovšem nepostaví do rázné mužské energie a nevezmou roli vůdce smečky. Jenže pak přestávají být ženami a stávají se mužatkami, které se snaží vyrovnat v mužském světě chlapům. I já jsem touto cestou úspěšně prošla, protože jako samotné matce s dětmi mi nic jiného nezbylo. A neznala jsem tehdy jiné řešení.

Ale dneska je už jiná doba, jiné možnosti a jiné cesty. Ženy se už nemusí tlačit do mužských rolí a ani už nemusí být pasivní závislé slabé ženy, které čekají na to, co jim muž zařídí. Dneska i ženy mají cesty, jak si udržet svoji ženskost a naučit se používat jak mužskou, tak ženskou energii k realizaci svých cílů.

A o tom všem mluvím ve svých kurzech a ve svých článcích a vy se můžete připojit, pokud je to něco, co vás zajímá. 🙂


Read more about me:  CZ website - EN website

Follow me: Linkedin - Facebook - Instagram - Pinterest - YouTube